Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán

Asociácia ENTSO-E, jej výbor pre rozvoj sústavy, po viac ako dvoch rokoch intenzívnej práce, predložila vo februári 2021 návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E (ďalej ako „TYNDP 2020“) na vyjadrenie združeniu európskych regulátorov (ďalej ako „ACER“). Tomuto kroku predchádzala verejná konzultácia TYNDP 2020 v priebehu mesiacov november až december 2020. ACER zaslala na ENTSO-E svoje vyjadrenie v prvej polovici roku 2021, a toto bolo následne ENTSO-E v balíku TYNDP 2020 adekvátne zohľadnené.Spoločnosť SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR, je v rámci výboru pre rozvoj prenosových sústav pod ENTSO-E súčasťou regiónu stredovýchodná Európa (ďalej len „CCE“, z angl. Continental Central East). Súčasťou balíka TYNDP 2020 je aj Regionálny investičný plán (ďalej ako „RgIP“) CCE, ktorý komplexne popisuje stav a prevádzkové parametre prenosových sústav CCE v súčasnosti a v rozvojových scenároch a časových horizontoch 2030 a 2040. Kvantifikuje potreby a výzvy, s ktorými sa prevádzkovatelia prenosových sústav budú musieť v dlhodobých časových horizontoch vysporiadať tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prenosových sústav. Preto sú v jednotlivých RgIP identifikované posilnenia cezhraničných prenosových kapacít a investičné potreby vo forme konkrétnych projektov v prenosových sústavách na základe spoločnej metodiky. Poskytuje kľúčové, ucelené a komplexné informácie koordinovaného rozvoja prenosových sústav v regióne CCE. Dokument RgIP CCE nájdete TU.

Celý balík TYNDP 2020 v jeho finálnej podobe bol ENTSO-E zverejnený začiatkom septembra 2021 a je dostupný na tomto ODKAZE.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK