Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Účinné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy

V súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný vypracovať Technické podmienky prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“). Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov. Jednotlivé dokumenty sa podľa potreby pravidelne aktualizujú.

Dňa 16. 11. 2021 boli predstavenstvom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. schválené zmeny v dokumentoch A až O Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty Technických podmienok nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2022, odkedy sa ruší účinnosť pôvodných dokumentov Technických podmienok.

Zmeny a doplnenia v dokumentoch Technických podmienok vyplynuli najmä z potreby odstránenia súčasného duplicitného označovania a popisov podporných služieb a nahradenia starších názvov a skratiek podporných služieb novými typmi vrátane ich popisov v súlade s legislatívou EÚ. Ďalšie zmeny reflektujú na technologický vývoj, ako aj na súčasnú aplikačnú prax.

Súčasne by sme odbornú verejnosť chceli informovať, že v súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike boli zo strany ÚRSO v rámci zákonnej lehoty pred nadobudnutím účinnosti týchto dokumentov vznesené pripomienky k zneniu aktualizovaných Technických podmienok, ktoré budú po vyhodnotení a zapracovaní zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne stanovenom zákonom.

Kompletné dokumenty na stiahnutie 

Dokument A
Všeobecné ustanovenia
Dokument_A_TP_januar_2022.pdf 1,1 MB
Dokument B
Požiadavky na PpS a vyhodnotenie RE
Dokument_B_TP_januar_2022.pdf 2,82 MB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
Dokument_C_TP_januar_2022.pdf 968 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
Dokument_D_TP_januar_2022.pdf 1,36 MB
Dokument E
Prílohy určené na vypĺňanie
Dokument_E_TP_januar_2022.xlsx 711 kB
Dokument F
Metodiky
Dokument_F_TP_januar_2022.pdf 3,09 MB
Dokument N
Technické podmienky pre pripojenie do PS
Dokument_N_TP_januar_2022.pdf 2,38 MB
Dokument O
Plán obrany a obnovy
Dokument_O_TP_januar_2022.pdf 1,05 MB

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK