LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY
2017

 
Letné športové hry o pohár generálneho riaditeľa SEPS sa uskutočnili 30. júna, opäť vo Vyhniach. Okrem miesta konania sa tradíciou stalo už aj cyklistické „predkolo“ hier, spolu s jej iniciátorom – vrchným riaditeľom úseku rozvoja a investícií Miroslavom Stejskalom sa aj tento raz niekoľko našich kolegov dopravilo z Bratislavy do Vyhní na bicykli.

Na úvod hier sa účastníkom prihovoril generálny riaditeľ Miroslav Obert, ktorý otvoril ich šestnásty ročník. Deväť družstiev súťažilo v piatich disciplínach: futbale, volejbale, stolnom tenise, plávaní a bowlingu.

Víťaznú trofej – putovný pohár generálneho riaditeľa SEPS si odnieslo družstvo úseku 5000. Druhé miesto obsadilo družstvo 2000 Bratislava a tretie novovzniknuté družstvo 6000.

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdaní medailí víťazom večer pokračoval „Sitnianskou grill party“ a voľným programom.

Družstvo

Súčet bodov

Poradie

0100+1000+7000

39,5

6.

2000 Východ

47,5

9.

2000 Stred

35,0

5.

2000 Západ

42,0

8.

2000 Bratislava

26,0

2.

3000 Žilina

32,5

4.

4000

41,0

7.

5000

24,5

1.

6000

26,5

3.

Odbor komunikácie

Foto: Ing. Marek Babál, technik investičnej výstavby

Zdroj: SEPS

Tlačové správy