Aktualizácia Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR

Zdieľať

SEPS, a.s. pripravuje aktualizáciu Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR. Termín ukončenia prijímania pripomienok účastníkov trhu s elektrinou je 5.4.2007 na adrese:

Slovenský elektroenergetický dispečing
Obchodná 2, P.O.BOX 45
010 08 Žilina

Návrh Dispečerského poriadku je v tomto PDF dokumente

Aktuality