Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 11. 2020

Zdieľať

Dňa 29. 9. 2020 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené aktualizačné zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti

Aktuality