Aktualizácia používateľskej príručky – Prevody kontraktov

Zdieľať

Dňa 20.12.2023 bola na webovom sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava uverejnená aktualizovaná verzia používateľskej príručky – Prevody kontraktov z dôvodu úprav podmienok prevádzania kontraktov v dôsledku nastavených obmedzení v IS Damas Energy.

Aktuality