Aktualizácia Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy (1)

Zdieľať

Od 1.2.2009 dochádza k zmenám v Technických podmienkach na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti B a F. Aktualizované znenie Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti B a F sú v priložených súboroch.

Aktuality