Aktualizácia Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy (2)

Zdieľať

Od 1.4.2009 dochádza k zmenám v Technických podmienkach na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti C a F. Aktualizované znenie Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti C a F v súboroch na adrese:

Aktuality