Aktualizácia Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy

Zdieľať

Od 1.1.2009 dochádza k zmenám v Technických podmienkach na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti B,E a F. Aktualizované znenie Technických podmienok na pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy – časti B,E a F sú v priložených súboroch.

Aktuality