Aktualizácia Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (1)

Zdieľať

Od 1.1.2010 dochádza k zmenám v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, prevádzkovania prenosovej sústavy – časť E. Aktualizované znenie uvedených častí je v priložených súboroch.

Aktuality