Bol zverejnený Prevádzkový poriadok PPS

Zdieľať

Bol zverejnený Prevádzkový poriadok PPS schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0007/2023/E-PP  zo dňa 29. 03. 2023. Prevádzkový poriadok nadobudol účinnosť 14. 04. 2023. Dokument je k dispozícii TU.

Aktuality