Bola zverejnená Správa spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. o zabezpečovaní rovnováhy za roky 2020 – 2021 vypracovaná podľa čl. 60 nariadenia EU 2017/2195 (Oznam)

Zdieľať