Boli zverejnené Pravidlá Výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Zdieľať

Boli zverejnené Pravidlá Výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. Dokument sa nachádza v sekcii Služby\Podporné služby\Výberové konania na PpS\Rok 2023.

Aktuality