Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2023 (Oznam)

Zdieľať

Boli zverejnené Súťažné podklady na obstaranie podporných služieb na rok 2023. Dokumenty sa nachádzajú v sekcii SlužbyPodporné službyVýberové konania na PpSRok 2023. Termín na predkladanie žiadostí o účasti v rámci I. Etapy výberového konania je do 10:00 Hod dňa 3. októbra 2022.

Zdroj: SEPS

Aktuality