Boli zverejnené zmeny v dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy na základe žiadosti ÚRSO (Oznam)

Zdieľať

Boli zverejnené zmeny v dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy na základe žiadosti ÚRSO. Dokumenty sa nachádzajú v časti – Návrhy na zmenu Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy na základe žiadosti ÚRSO, ktoré nadobudnú účinnosť 1. 3. 2022.

Zdroj: SEPS

Aktuality