Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-NF

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-NF, ktorým úrad schválil obstaranie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom prenosovej sústavy inak, ako na základe transparentných, nediskriminačných a trhových postupov, a to priamym oslovením všetkých subjektov so zariadeniami s platným certifikátom na poskytovanie príslušného typu nefrekvenčnej podpornej služby. Viac informácií nájdete v časti Vecná regulácia podľa legislatívy SR.

Aktuality