Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0083/2023/E

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0083/2023/E, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia maximálne ceny za poskytovanie podporných služieb.
Nachádza sa v sekcii Legislativa/Cenove rozhodnutia URSO

Aktuality