Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0322/2022/E

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0322/2022/E, ktorým ÚRSO na obdobie od 1. decembra 2022 do konca 5. regulačného obdobia (31. decembra 2022) zmenil a určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny.

Aktuality