Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0327/2022/E

Zdieľať

Bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO č. 0327/2022/E, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o zmene ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny pri uplatňovaní cien od 28. 12. 2022 do konca 5. regulačného obdobia (do 31. decembra 2022).
Nachádza sa v sekcii Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (sepsas.sk)

Aktuality