Bolo zverejnené Vyhodnotenie verejnej konzultácie k Správe o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR a návrhu na uplatnenie požiadaviek Nariadenia 2016/631 na existujúce zdroje rozptýlenej výroby ES SR

Zdieľať

Bolo zverejnené Vyhodnotenie verejnej konzultácie k Správe o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR a návrhu na uplatnenie požiadaviek Nariadenia 2016/631 na existujúce zdroje rozptýlenej výroby ES SR. Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú tu.

Zdroj: SEPS

Aktuality