Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa 29. apríla 2002 stala členom Asociácie priemyslu a ochrany prírody. Cieľom záujmového združenia APOP je zosúladenie priemyselnej činnosti s požiadavkami na ochranu prírody.
Viac informácií sa dozviete v časti Ochrana prírody .

Aktuality