CORE CCR: Spolupráca šestnástich európskych prevádzkovateľov prenosových sústav na hlbšej integrácii európskych energetických trhov

Zdieľať

Šestnásť európskych prevádzkovateľov prenosových sústav postupuje v súlade s rozhodnutím Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) o zlúčení regiónov CWE a CEE, týmto krokom došlo k vzniku nového regiónu pre výpočet kapacít, tzv. CORE CCR.

CORE CCR geograficky pokrýva významnú časť EÚ vrátane Slovenskej republiky, regionálne riešenia navrhnuté a implementované v súlade s európskou legislatívou v priebehu nasledujúcich rokov budú mať preto významný dopad na energetický sektor SR.

Účastníci trhu budú mať možnosť aktívne participovať na príprave a implementácii riešení v rámci CORE CCR prostredníctvom konzultačnej skupiny pre Core CCR, tzv. Core Consultative Group (CCG).

Oficiálnu tlačovú správu k zahájeniu spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav nájdete tu.

Ďalšie informácie:

  • Oficiálna stránka projektu pre CORE CCR
  • Pracovný seminár Core Consultative Group, 28 február 2017, 10:00-12:00, letisko Brusel
  • Zdroj: SEPS

    Aktuality