DAMAS – nedostupnosť systému

Zdieľať

DAMAS – Oznámenie

 

Z technických príčin bude DAMAS SK v období od 7.4. 2006 16:00 hod do 10.4. 2006 7:00 hod. nedostupný.

S tým súvisia nasledovné zmeny v režime zadávania realizačných diagramov (RD) a presunu kapacít:

 • uzávierka zadávania dlhodobých RD do systému DAMAS SK pre obchodné dni 8.4., 9.4., 10.4. 2006 bude 7.4. 2006 7:45 hod. pre profily SEPS/ČEPS, SEPS/PSE-O, SEPS/WPS
   
 • uzávierka zadávania dlhodobých RD do systému DAMAS SK pre obchodné dni 8.4., 9.4., 10.4. 2006 bude 7.4. 2006 13:00 hod. pre profil SEPS/MAVIR
   
 • pre obchodné dni 9.4. a 10.4.2006 bude platiť tzv. spoločné zadávanie denných realizačných diagramov pre profily SEPS/ČEPS a SEPS/PSE-O, to znamená:
  • denné RD pre obchodné dni 9.4., 10.4. a profil SEPS/ČEPS budú zadávané len do ČEPS (e-Trace). SEPS, a.s. bude akceptovať denné RD akceptované ČEPS.
  • denné RD pre obchodné dni 9.4., 10.4. a profil SEPS/PSE-O budú zadávané len do PSE-O. SEPS, a.s. bude akceptovať denné RD akceptované PSE-O.

 • 7.4. 2006 sa v systéme DAMAS SK uskutoční denná alokácia prenosových kapacít pre obchodné dni 8.4., 9.4., 10.4.2006 a profil SEPS/WPS. Uzávierka zadávania denných RD do systému DAMAS SK pre obchodné dni 8.4., 9.4., 10.4. 2006 bude 7.4.2006 13:00 hod.
   
 • uzávierka presunov prenosových kapacít (v e-Trace) pre profily SEPS/ČEPS a SEPS/PSE-O a obchodné dni 9.4., 10.4. a 11.4. je 7.4.2006 7:00 hod.
   
 • uzávierka presunov prenosových kapacít (v DAMAS SK) pre profil SEPS/WPS a obchodné dni 10.4. a 11.4. je 7.4.2006 7:00 hod. 
Dokument na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Oznámenie – 31.3.2006 – Nedostupnosť systému v čase od 7.4.2006 do 10.4.2006 Oznamenie_2006_03_31.doc 21 kB
 
Viac informácií o systéme Damas získate v časti Služby / Damas

Aktuality