Dňa 07.04.2022 bola zahájená verejná konzultácia k Správe o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR (Oznam)

Zdieľať

Dňa 07.04.2022 bola zahájená verejná konzultácia k Správe o výsledkoch Kvantitatívnej analýzy nákladov a prínosov aplikácie požiadaviek Nariadenia 2016/631 v oblasti frekvenčného nastavenia existujúcich zdrojov rozptýlenej výroby ES SR.
Bližšie informácie sa nachádzajú v sekcii Aktuality / Verejné konzultácie

Zdroj: SEPS

Aktuality