Dňa 1.11.2020 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B, C, D, E, a F Technických podmienok prístupu a pripojenia, pr

Zdieľať

Dňa 1.11.2020 nadobúdajú účinnosť dokumenty A, B, C, D, E, a F Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti Dokumenty/Technické podmienky

Aktuality