Dňa 18. 10. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené ďalšie zmeny v kapitole 1.4 dokumentu N Technických podmienok

Zdieľať

Dňa 18. 10. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené ďalšie zmeny v kapitole 1.4 dokumentu N Technických podmienok. Aktualizované znenie kapitoly sa nachádza v časti tu.

Aktuality