Dňa 27. 9. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v kapitole 1.4 dokumentu Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy

Zdieľať

Dňa 27. 9. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v kapitole 1.4 dokumentu Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované znenie kapitoly sa nachádza v časti Aktualizácia kapitoly 1.4 dokumentu N Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy

Aktuality