Dňa 30. 8. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy (Oznam)

Zdieľať

Dňa 30. 8. 2022 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy. Aktualizované dokumenty sa nachádzajú v časti – Aktualizácia dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy s účinnosťou od 1. 10. 2022

Aktuality