Dodatok č. 14 ku Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdieľať

Dňa 7. 8. 2018 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v Bratislave uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 14 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2020 (KZ SEPS).

Zmluvné strany dojednali/aktualizovali:

  • znenie niektorých ustanovení KZ SEPS s väzbou na novelu Zákonníka práce,
  • rozpočet sociálneho fondu na rok 2018,
  • zvýšenie sumy niektorých príspevkov poskytovaných zamestnancom spoločnosti zo sociálneho fondu.

Dojednané zmeny sú zapracované v Dodatku č. 14 ku KZ SEPS.
Dodatok č. 14 ku KZ SEPS bude uverejnený na portáli Sharepoint v Základných dokumentoch spoločnosti.

JUDr. Eva Murínová
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Aktuality