Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., na roky 2012-2014

Zdieľať

V dňoch 13.6. 2013 a 26.6.2013 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo I. a II. kolo kolektívneho vyjednávania o znení Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve SEPS, a. s., na roky 2012-2014. Ťažiskovou témou kolektívneho vyjednávania bola aktualizácia rozpočtu sociálneho fondu v nadväznosti na uznesenie č. 7 z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 23. 5. 2013, ktorým bol schválený doplnkový prídel do sociálneho fondu.

Dodatok č. 3 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality