Dohoda prevádzkovateľov prenosových sústav na spustení projektu Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation (b)

Zdieľať

Projekt Core Flow-Based Intraday Capacity Calculation (Core FB IDCC) v rámci vnútrodenného trhu rieši vývoj a implementáciu výpočtu vnútrodenných kapacít na základe toku (metóda „flow-based“) v rámci regiónu pre koordinovaný výpočet prenosových kapacít Core, ktorý sa skladá z ponukových oblastí členských štátov EÚ: Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Prevádzkovatelia prenosových sústav zapojení v projekte potvrdili 28. máj 2024 ako dátum spustenia IDCC(b) pre obchodný deň 29. mája 2024. Finálne prevádzkové potvrdenie  spustenia projektu IDCC(b) možno očakávať ráno 28. mája 2024.

Účastníci trhu, ktorí majú záujem bližšie sledovať vývoj projektu, sú pozvaní, aby sa pripojili ku tzv. Core Consultative Group (CCG) zaslaním e-mailu na CoreCG@magnus.nl.

Pre projekt Core FB IDCC je tiež dostupné Q&A Fórum, prístupné cez https://coreforum.my-ems.net/.

Bližšie informácie k spusteniu projektu v anglickom jazyku TU.

Aktuality