Dokúpenie PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

6. Dokúpenie PpS

 
Dokúpenie PpS sa robí priamym nákupom PpS zo synchrónne prepojených sústav.

Aktuality