Doplnenie súťažných podkladov výberového konania na dodávku elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu ES na rok 2008

Zdieľať

Súťažné podklady výberového konania na dodávku elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu ES na rok 2008 boli doplnené v bode 16.1.1.4 a 16.1.2.4 a sú zverejnené v Služby/Zmluvy.

Aktuality