ENTSO-E web stránka k sieťovým predpisom (Sieťové predpisy)

Zdieľať

Za účelom väčšej informovanosti záujmových strán (stakeholder-ov) ako aj poskytnutím najaktuálnejších informácií ohľadne deviatich sieťových predpisov ENTSO-E, ktoré sa v súčasnosti pripravujú, ENTSO-E vytvorila web stránku, ktorá sa venuje výlučne sieťovým predpisom.

Odkaz na stránku je:
http://networkcodes.entsoe.eu

Stránka poskytuje všeobecné informácie o elektro-energo sektore v Európe, informácie o jednotlivých sieťových predpisoch (prečo sú potrebné a ich úloha v dosiahnutí jednotného vnútorného trhu s elektrinou, FAQ, posledne finálne verzie sieťových predpisov, doplňujúce a podporné materiály atď.).
Stránka bude pravidelne aktualizovaná o nové skutočnosti/informácie, ktoré súvisia s procesom tvorby sieťových predpisov.

Zdroj: SEPS

Aktuality