Harmonizovaná maximálna clearingová cena pre SDAC bude od 10. mája stanovená na 4000 EUR/MWh

Zdieľať

Harmonizovaná maximálna clearingová cena pre Single Day-Ahead Coupling (SDAC) bude navýšená o 1 000 EUR/MWh (z 3 000 EUR/MWh na 4 000 EUR/MWh). Tento postup je v súlade s metodikou pre maximálne a minimálne clearingové ceny podľa článku 41(1) Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (CACM). Toto navýšenie maximálnej clearingovej ceny bolo spôsobené dosiahnutými cenami na dennom trhu na úrovni 2 712,99 EUR/MWh a 2 987,78 EUR/MWh dňa 3 apríla 2022 vo Francúzsku.
 
Nová harmonizovaná clearingová cena pre SDAC bude aplikovaná od 10 mája 2022.
 
Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Aktuality