Hodnoty PpS pre rok 2006

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.zverejnila hodnoty podporných služieb pre rok 2006.

Podrobnejšie informácie je možné získať v časti:

Aktuality