Dňom 20.11.2020 spoločnosť SEPS spúšťa novú možnosť uplatnenia zákonného nároku vlastníka na vyplatenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena na pozemku vlastníka v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Nárok si vlastníci nehnuteľností dotknutých elektroenergetickou stavbou môžu uplatniť cez odkaz „Náhrady“ na webovej stránke SEPS vyplnením formulára.

Aktuality