Dňa 01.03.2021 bol zahájený prieskum týkajúci sa procesov tieňových aukcií. Účastníci trhu majú príležitosť vyjadriť svoje stanoviská k súčasnému záložnému procesu. Prieskum bude ukončený dňa 10.03.2021.

Bližšie informácie a samotný prieskum sú dostupné na stránke ENTSO-E: https://consultations.entsoe.eu/markets/shadow-auctions-processes/consult_view/

Zdroj: SEPS

Aktuality