Informácia o rozšírení funkčnosti ePotrtálu DAMAS

Zdieľať

Dňa 18. decembra 2007 bola rozšírená funkčnosť ePortálu Damas pre rok 2008 o nasledujúce moduly:

  • Príprava prevádzky
  • Denný nákup PpS,
  • Vyhodnotenie RE,
  • Vyhodnotenie PpS,
  • v

  • ostatné podporné moduly.

Pre zriadenie prístupu k daným modulom kontaktuje prosím kompetentné osoby podľa oblastí:

Procesy na produkčnom prostredí začínajú odoslaním týždennej prípravy prevádzky na prvý týždeň roku 2008, ktorej uzávierka je naplánovaná na 28.12.2007.

Aktuality