Informácia pre odberateľov elektriny v SR – podnikateľov aj domácnosti

Zdieľať

Agentúra pre spoluprácu európskych regulátorov v energetike (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; ACER) požiadala prostredníctvom združenia ENTSO-E o pomoc všetkých dotknutých prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) v Európe pri prieskume o hodnote elektriny pre odberateľov elektriny (domácnosti aj podnikatelia) v jednotlivých krajinách.

Prieskum je dobrovoľný a v mene ACER ho realizuje konzultačná spoločnosť Cambridge Economic Policy Associates. Prieskum vo forme dotazníka, na ktorý odkazujú internetové prepojenia nižšie, má ACERu pomôcť pri jeho činnostiach. Základné informácie o prieskume sa dajú získať na nasledujúcom odkaze www.acer.europa.eu.

Všetkým, ktorí sa rozhodnú dotazník vyplniť, ďakujeme za spoluprácu!

Odkaz na dotazník pre odberateľov elektriny – podnikateľov:
https://europa.us5.list-manage.com/track/…

Odkaz na dotazník pre odberateľov elektriny – domácnosti:
https://europa.us5.list-manage.com/track/…

Zdroj: SEPS

Aktuality