Nový predseda ZO SOZE

Zdieľať

Dňa 17.9.2009 na konferencii základnej organizácie Slovenského odborového zväzu energetikov pri Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave a.s., konanej v Žiline, odstúpil zo svojej funkcie doterajší predseda Ivan Dubeň.
Následne sa uskutočnila voľba predsedu na zostávajúce funkčné obdobie do konania riadnych volieb. Za predsedu bol zvolený Bc. Marián Mihalda, vedúci odboru operatívnej služby ASDR.
Za hospodára základnej organizácie bola zvolená Ing. Anna Hlavatá, ekonóm financovania.

S pozdravom
Michal SOKOLI
podpredseda ZO SOZE

Aktuality