Obchodné podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

Zdieľať

Dňa 11.2.2003 boli Rozhodnutím ÚRSO č.:118/03/P4147/05/OP schválené Obchodné podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., ktoré nadobudli právoplatnosť 12.2.2003 a tvoria prílohu tohto rozhodnutia.
Obchodné podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. sú prístupné k stiahnutiu v časti Dokumenty / Obchodné podmienky.

Aktuality