„OKTE & SEPS Day“ počas Jarnej konferencie SPX 2022

Zdieľať

Zástupcovia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., a OKTE, a. s., spoločne odprezentovali súbor prednášok v rámci „OKTE & SEPS Day“, ktorý sa uskutočnil počas Jarnej konferencie SPX 2022 v dňoch 23.-24.06.2022 v Demänovskej doline.

Organizátorom konferencie ďakujeme za poskytnutie priestoru pre prezentáciu dôležitých informácii týkajúcich sa implementácie nových činností OKTE, a.s. v rámci integrácie vnútro-denného trhu s elektrinou na paneurópskej úrovni. Ďalej bol venovaný samostatný blok činnostiam zúčtovania OZE, pričom boli odprezentované doterajšie skúsenosti na trhu so zárukami pôvodu ako aj ich očakávaný vývoj. Pozornosť bola venovaná taktiež zmenám TPS, zúčtovaniu odchýlok a príprave Energetického dátového centra. Zástupcovia spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. predstavili stratégiu SEPS pri zabezpečení podporných služieb na roky 2023 – 2024, perspektívu prevádzkovateľov prenosových sústav v oblasti bezpečnostnej synchronizácie regiónu strednej Európy, Ukrajiny a Moldavska a komerčného využívania cezhraničného prepojenia a bližšie vysvetlili, aké zmeny podstúpi SEPS pre pripojenie ponukovej oblasti SR k celoeurópskemu riešeniu pre vnútro-denný cezhraničný trh s elektrinou.

Prezentácie z prednášok sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom týchto odkazov:

Stratégia SEPS pri zabezpečení podporných služieb na roky 2023 – 2024

Bezpečnostná synchronizácia regiónu strednej Európy, Ukrajiny a Moldavska – ako ďalej s komerčným využívaním cezhraničného prepojenia

Pripojenie ponukovej oblasti SR k celoeurópskemu riešeniu pre Intraday – čo bude inak?

Integrácia VDT na paneurópskej úrovni

Činnosti zúčtovateľa podpory a evidencie záruk pôvodu

Zmeny zúčtovania odchýlok, TPS, príprava dátového centra

 

Aktuality