Oneskorenie spustenia projektu Core Flow-Based Market Coupling

Zdieľať

Strany projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) informujú, že plánovaný termín spustenia 20. apríl 2022 musí byť odložený, nakoľko spustenie v tomto termíne nebolo podporené všetkými stranami projektu.
 
Procesy Market Coupling sú pripravené, rovnako strany Core projektu sú technicky pripravené na úrovni svojich lokálnych aj centrálnych systémov a očakávajú, že do 20. apríla 2022 dokončia zostávajúce činnosti (posledné požadované testy a bilaterálne zmluvy).
 
Úplné znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku TU.

Zdroj: SEPS

Aktuality