Organizácia prenosov na profile SEPS, a. s./ČEPS od 12.1.2004

Zdieľať

Od 12.1.2004 sa začína proces cezhraničných prenosov na profile SEPS, a.s. / ČEPS podľa pravidiel uvedených v Typovej zmluve o zabezpečení prenosu elektriny pre dovoz a vývoz prostredníctvom prenosovej sústavy SR a v zmysle pravidiel spoločných aukcií. Viac informácií nájdete v častiach:

Aktuality