Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu MARI – Európska platforma pre výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou

Zdieľať

Dňa 21. novembra 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu vypracovanému účastníkmi projektu MARI (Manually Activated Reserves Initiative) týkajúceho sa nastavenia spoločnej európskej platformy pre výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (manual frequency restoration reserves – mFRR) v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

PPS spolupracujúci v rámci projektu MARI prezentujú v tejto konzultácii rôzne možnosti nastavenia platformy rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou a žiadajú účastníkov trhu o pripomienky k relevantným častiam návrhu. Verejná konzultácia bude ukončená 20. decembra 2017.

Bližšie informácie:
https://consultations.entsoe.eu/markets/mari-first-consultation-call-for-input/

Aktuality