Otvorenie verejnej konzultácie k Návrhu pravidiel nominácií pre fyzické prenosové práva

Zdieľať

27. júna 2017 bola na konzultačnom portáli ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k Návrhu pravidiel nominácií pre fyzické prenosové práva pre ponukové hranice medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít:

https://consultations.entsoe.eu/markets/nom-ptrs/

18. augusta bude verejná konzultácia uzatvorená.

Zdroj: SEPS

Aktuality