Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO

Zdieľať

Dňa 17. mája 2017 bola na internetovej stránke JAO (Joint Allocation Office S.A.) otvorená verejná konzultácia k návrhu Pravidiel pre explicitnú dennú alokáciu kapacít pre rok 2018 na hraniciach ponukových oblastí regiónu „Core CCR“, pre ktoré prebieha alokácia v JAO.

Verejná konzultácia bude ukončená 14. júna 2017.

Bližšie informácie:
http://www.jao.eu/news/publicconsultation/view?parameters=%7B%22PressId%22%3A%225f1243b9-c8b1-47d8-94d0-a77700d4cff8%22%7D

Zdroj: SEPS

Aktuality