Otvorenie verejnej konzultácie k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv v rámci Core CCR

Zdieľať

Dňa 10. marca 2017 bola na internetovej stránke ENTSO-E otvorená verejná konzultácia k návrhu regionálneho dizajnu dlhodobých prenosových práv, ktorý spracovali prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu „Core CCR“ v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít.

Prevádzkovatelia prenosových sústav regiónu Core CCR: 50HERTZ, AMPRION, APG, CREOS, ČEPS, ELES, ELIA, HOPS, MAVIR, PSE, RTE, SEPS, TENNET GMBH, TENNET BV, TRANSELECTRICA, TRANSNETBW.

Verejná konzultácia bude ukončená 10. apríla 2017.

Bližšie informácie: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-ltrs/

Zdroj: SEPS

Aktuality