Upozorňujeme účastníkov trhu realizujúcich cezhraničné prenosy na profiloch SEPS/ČEPS a SEPS/PSE-O, že na web stránkach e-Trace http://www.e-trace.biz je zverejnený oznam o pravidlách denného prideľovania prenosových kapacít v období od 1.1.2006 do začatia denných aukčných procedúr podľa publikovaných pravidiel pre koordinované aukcie:
Information on daily cross-border capacities allocation rules for interim period at the start of the year 2006
.

Aktuality